Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

DATOWANIE BISKUPINA

 

 

Do początku lat osiemdziesiątych XX w., tradycyjne datowanie Biskupina opierało się na analizie porównawczej odkrytych w czasie wykopalisk zabytków. Niektóre zabytki z żelaza, a także tzw. styl halsztacki, skłaniał archeologów do datowania osiedla na wczesną epokę żelaza. Większość jednak przedmiotów brązowych, szczególnie szpile, należała typologicznie do V, a nawet IV okresu epoki brązu ( ok. 1000 - 800 p. n. e. ).


Współpraca z laboratoriami radiowęglowymi w Gliwicach i Kijowie przyniosła ponad sto dat C14. Metoda C14 polega na pomiarze ilości pobieranego przez rośliny radioaktywnego węgla i porównywaniu z czasem rozpadu.
Daty absolutne uzyskane tą metodą obarczone są jednak pewnym błędem. W większości wskazywały one na wcześniejsze datowanie Biskupina, co wzbudzało naukowe kontrowersje.


Rozstrzygające dla Biskupina stało się uzyskanie dat dendrologicznych. Metoda ta polega na analizie sekwencji przyrostu słojów drzew od czasów współczesnych i cofaniu się w pradzieje. Prowadzone przez dr T. Ważnego prace doprowadziły do powstania kalendarza względnego dla osiedla biskupińskiego. Później, porównując uzyskaną sekwencję z pełnym kalendarzem dendrochronologicznym z Niemiec Środkowych, uzyskano daty absolutne. Drewno dębowe na budowę zostało ścięte w latach 747-722 p.n.e., z tym, że ponad połowę budulca uzyskano w czasie zimy z 738/737 r. p.n.e. Prowadzone nadal prace otwierają przed archeologami nowe, ogromne perspektywy badawcze.

Mariusz Kazik
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI