Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA Z BADAŃ W WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2009-2010 26-27.05.2011

 

 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 Dyrektor Instytutu Archeologii UMK w Toruniu
                                Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

                                                                Zapraszają

                                             na V Konferencję Sprawozdawczą

                                                            BISKUPIN  2011

          "Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim

                                                         w latach 2009-2010"

 

 program w pliku WORD do pobrania


 abstrakty konferencyjne w PDF  do pobrania                                                        

 26 maja 2011 r. (czwartek)

 

 

16.35 - Błażej Muzolf, Piotr Kittel, Przemysław Muzolf (FBA im. prof. Konrada  

              Jażdżewskiego, MAiE  Łódź)
             Smólsk, stan. 2, 10, gm. Włocławek (nr AUT: 91, 93) podsumowanie ratowniczych  

             badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2009

16.50 - Piotr Papiernik, Dominik Płaza (MAiE Łódź)

             Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski, stan. 20 osada ludności kultury pucharów  

             lejkowatych w świetle badań z lat 2006-2010

17.05 -  Katarzyna Pyżewicz, Piotr Osypiński (Fundacja Patrimonium Poznań)
             Nowe źródła do poznania technologii wiórowych kultury pucharów lejkowatych na  

             Kujawach. Znaleziska ze stanowiska 9 w Dąbrówce, gm. Kowal

17.20 -  przerwa
17.30 -  Józef Bednarczyk,  Aleksander Kośko, Natalia Witkowska  (IP UAM Poznań)

            Gąski stan. 21. Wielofazowe cmentarzysko kurhanowe w świetle badań z lat 2009   

              - 2010

17.45 - Jacek Gackowski (IA UMK Toruń)

              Osiedle obronne ludności kultury łużyckiej w Mirakowie-Grodnie (stan. 6), gm.  

             Chełmża w świetle najnowszych wyników badań

18.00 - Michał Dziób (Archeologiczna Pracownia Badawcza  „THOR")

             Wstępne wyniki archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 

             sezonie 2009 na reliktach osady cyklu łużycko-pomorskiego oraz kultury

             przeworskiej, Wieniec, gm. Brześć Kujawski, stan. 15

18.15 - Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)
             Wielokulturowe stanowisko 2 w miejscowości Kołat-Rybnik, pow. lipnowski, na  

             ziemi dobrzyńskiej

18.30 - Daniel Gazda (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)

             Badania archeologiczne Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim w latach  

             2009-2010

18.45 - dyskusja

 20.00 - spotkanie towarzyskie przy kolacji

 

 27 maja 2011 r. (piątek)

 

9.00  -  Magdalena Olszta-Bloch (IA UMK Toruń)

             Wielokulturowe cmentarzysko w  Małym Czystym, gm. Stolno, stan.2

9.15  -  Szymon Nowaczyk  (MA Biskupin)
             Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. 27 w Jaroszewie, gm. Żnin sezony  

             2009-2010

9.30  -  Adriana Romańska (IP UAM Poznań)

             Birytualne cmentarzysko z okresu rzymskiego w Karczynie stan. 21/22,

             gm. Kruszwica

9.45  -  Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu)

             Badania ratownicze przeprowadzone na osadzie (Jaworze, gm. Wąbrzeźno,

             stan. 3) i cmentarzysku (Linowo, gm. Świecie nad Osą, stan. 6) kultury

             wielbarskiej, w latach 2009-2010

 

 

10.05 - Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, 

          Marcin Weinkauf    (IA UMK Toruń)
             Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, badania 2009-2010

10.25 - Barbara Kowalewska, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak,

             Krzysztof Rybka (IA UMK)
             Ratownicze badania archeologiczne w Nowogrodzie (stan.1 i 1b)

10.40 - Arkadiusz Wiktor (Archeologiczna Pracownia Badawcza  „THOR")
             Wstępne wyniki archeologicznych i archeobotanicznych badań przeprowadzonych   

             na wczesnośredniowiecznym stanowisku numer 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo

10.55 - przerwa
11.10 - Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak (IA UMK Toruń)

             Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku, gm. Sicienko

11.25 - Aldona Andrzejewska (IA Uniwersytet Łódzki)

             Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Zarzeczewie

11.45 - mgr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie)
             Średniowieczny kompleks osadniczy w Starorypinie, gm. Rypin

             w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2009-2010

12.05 - Alicja Drozd,  Andrzej Janowski,  Dariusz Poliński (IA UMK Toruń)
             Komunikat z badań średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu,

             gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9 (2009 rok)

12.20 - Marcin Wiewióra (IA UMK Toruń)

             Sprawozdanie z badań sondażowych zamku w Wąbrzeźnie w 2010 r. oraz

             podsumowanie badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Grudziądzu

12.40 -  Piotr Błędowski, Tomasz Górzyński (IA UMK Toruń)
             Badania archeologiczne w Inowrocławiu prowadzone przez Instytut Archeologii  

             UMK w Toruniu w latach 2009-2010

12.45 - Marcin Woźniak (Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu)

             Inowrocław, gm. loco, pow. inowrocławski, kościół franciszkanów (stan. 19)
13.00 - 14.15 przerwa obiadowa

14.15 - Piotr Błędowski (IA UMK Toruń)

             Badania archeologiczne na Starym Rynku w Bydgoszczy

14.30 - Adam Chęć (IA UMK Toruń)

             Wyniki badań archeologicznych na zamku krzyżackim w Toruniu (lata 2009-2010)

14.45 - Tomasz Koczorski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Bydgoszcz)
             Badania pilotażowe serii szkieletowej z XV-XVIII wieku z przykościelnego

             cmentarza kościoła karmelitów w Bydgoszczy

15.00 - Anna Siwiak, Wojciech Siwiak (PAK Bydgoszcz)
             Badania archeologiczne na działce miejskiej przy ul. Długiej 46 w Bydgoszczy,  

             stan. 564

15.15 - Beata Świątkiewicz-Siekierska, Robert Grochowski (Bydgoszcz)
             Badania ratownicze związane z rewitalizacją Wyspy Młyńskiej i terenu Śluzy  

             Workowej w Bydgoszczy

15.35 - Robert Grochowski (P.W. CASTRUM Bydgoszcz)

             Tryszczyn 1939  w świetle źródeł archeologicznych

             Kompleks Zbrojeniowy DAG Fabrik Bromberg w świetle źródeł archeologiczno- 

             archiwalnych

16.00  -dyskusja i zakończenie Konferencji
 


 

 


 

 

Mariusz Kazik
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI