Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie, w obozowisku łowców i zbieraczy z epoki kamienia, realizowany jest projekt, którego podstawowym celem jest popularyzacja najstarszych dziejów człowieka oraz przeprowadzanie archeologicznych badań eksperymentalnych wiązanych z problematyką głównie mezolitu (środkowej epoki kamienia), ale także paleolitu (starszej epoki kamienia). Poprzez prezentację i naukę realizatorzy starają się przybliżyć obraz dawnych społeczeństw i ich elementów życia codziennego.

Scenariusze poszczególnych projektów tworzone są przede wszystkim na podstawie danych archeologicznych, występujących m.in. w postaci pozostałości różnego typu obiektów (np. o przeznaczeniu mieszkalnym czy gospodarczym), narzędzi codziennego użytku i znalezisk o charakterze nieutylitarnym (np. ozdób). Dodatkowym źródłem informacji są analogie etnograficzne - obserwacje współczesnych społeczności prowadzące podobny tryb życia i egzystujące w analogicznym środowisku naturalnym, co ugrupowania epoki kamienia.

W trakcie wykonywania poszczególnych elementów zabudowy oraz mniejszych form wykorzystywane są te z surowców naturalnych, jakie dostępne były w trakcie trwania epoki kamienia, m.in. konkretne gatunki drzew i roślin zielnych, jak leszczyna, sosna czy trzcina. Narzędzia, które służą do prowadzenia prac na terenie obozowiska wykonane zostały na wzór form użytkowanych w mezolicie czy paleolicie. Ich części pracujące stanowią przede wszystkim wyłupane fragmenty krzemienia osadzone w oprawach z drewna, poroża, kości.

Podczas przeprowadzanych badań próbujemy opowiedzieć na pytania dotyczące technik wykonywania danych narzędzi, a także sposobów ich wykorzystania w epoce kamienia, charakteru poszczególnych czynności, które mogły być wykonywane przez ugrupowania zbieracko-łowieckie (np. zdobywania i przygotowywania pożywienia czy rozpalania ognia), a także wyglądu i funkcjonalności ówczesnych obiektów mieszkalnych.

 

Projekt realizowany jest przez studentów i pracowników z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Mariusz Kazik
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI