Ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa na stanowisku nr 17 w Biskupinie

Pomiędzy 28 grudnia 2020 a 8 marca 2021 roku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie prowadziło ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 17 w Biskupinie, które związane były z budową nowego wjazdu na muzealny parking. Niesprzyjająca, zimowa aura sprawiła, że prace te prowadzone były z przerwami. W ich wyniku udało się odsłonić fragment osady, datowanej na późne fazy wczesnego średniowiecza (XII wiek ?).

Biskupin, stan. 17, wykop podczas eksploracji.
Biskupin, stan. 17, wykop podczas eksploracji.
Biskupin, stan. 17, widoczny profil odsłoniętego obiektu archeologicznego.
Biskupin, stan. 17, odsłonięty profil wykopu.
Biskupin, stan. 17, wykop podczas eksploracji.
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego