KIM JESTEŚMY

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”. Z uwagi na ich szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego oraz znaczenie naukowe i dydaktyczne, obszar półwyspu Jeziora Biskupińskiego i okolicy od 1994 roku jest uznany za Pomnik Historii. Tym samym znalazł się on w gronie najcenniejszych obiektów/obszarów zabytkowych Polski. Obecnie na jego terenie znajdują się rekonstrukcje pradziejowych i wczesnośredniowiecznych osiedli, w tym słynnej osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie powstało w 1950 roku w oparciu o ówczesne placówki badawcze (Instytut Badania Starożytności Słowiańskich oraz Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego – Kierownictwo Prac w Biskupinie) w ramach Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1956 roku funkcjonowało jako Odział Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (ówczesnym dyrektorem PMA był prof. Zdzisław Rajewski, badacz Biskupina i współtwórca koncepcji utworzenia w Biskupinie rezerwatu archeologicznego). Od 1974 roku Oddziałem PMA w Biskupinie kierowała pani Róża Mikłaszewska-Balcer, a od 1983 roku pan Wiesław Zajączkowski, realizator idei rozbudowy rezerwatu archeologicznego, utworzenia w Biskupinie ośrodka konserwacji drewna i badań dendrochronologicznych oraz centrum odtwórstwa historycznego (dyrektor MAB w latach 2000-2017). Od 2000 roku Muzeum jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, a jego Organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury, realizowane m.in. w formie wystaw muzealnych stałych („Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”, „Epoka pierwszych rolników”) i czasowych, oraz opieka nad rezerwatem archeologicznym i wybudowanymi tu rekonstrukcjami. Jego misją jest szeroko pojęta edukacja i popularyzacja archeologii i dyscyplin pokrewnych oraz potrzeby opieki nad zabytkami. Zgodnie z rozwijaną od lat zasadą „żywej nauki” wykwalifikowani edukatorzy prowadzą lekcje muzealne, warsztaty i pokazy dla dzieci, młodzieży i dorosłych poświęcone różnym wątkom archeologii i szeroko pojętego odtwórstwa historycznego. Muzeum organizuje liczne imprezy edukacyjne. Wśród nich ważnym jest coroczny Festyn Archeologiczny, organizowany od 1995 roku zawsze pod innym tematem przy współudziale instytucji naukowych, muzealnych i rekonstruktorów z Polski i zagranicy. Obok działalności edukacyjnej MAB prowadzi działalność naukową z zakresu archeologii, konserwacji muzealiów oraz dendrochronologii. Posiada także własne centrum konferencyjno-noclegowe, „Dom Muzealnika”, w którym organizuje i współorganizuje szereg spotkań o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym.
MAB jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu i Archeologii Eksperymentalnej, EXARC, powołanego w celu ustanowienia i rozwijania wysokich standardów badań naukowych i wymiany wiedzy.
Każdego roku odwiedza nas około 200 tysięcy gości, co sprawia, że jesteśmy jednym z wiodących „muzeów na wolnym powietrzu” w Polsce i Europie.
Program działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na lata 2023-2027.

MAB zostało wyróżnione szeregiem nagród.

Za ochronę dziedzictwa kulturowego:

Nagroda Europa Nostra 20062006
European Union Prize for Cultural Heritage Europa Nostra Award

W dziedzinie turystyki:

2020
Nagroda Travellers’ Choice przyznawana przez portal Tripadvisor

2019
Certyfikat jakości przyznawany przez portal Tripadvisor

2018
Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Odkrywca 2018” dla Festynu Archeologicznego

2015
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej „Najlepszy produkt turystyczny” dla MAB

2012
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla rezerwatu archeologicznego jako obiektu na Szlaku Piastowskim

2008
Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Odkrywca 2008” dla Festynu Archeologicznego

2004
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej „Turystyczny produkt roku” dla Festynu Archeologicznego

2000
nagroda “Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dla MAB

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego