RADA I STRUKTURA MAB

Rada Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
2022-2026

prof. dr hab. Bogusław Gediga
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM
dr Wojciech Brzeziński
Marek Konopka
Mariusz Kazik

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa

Zwiedzanie: Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie
Biskupin 3, 88-410 Gąsawa

Sekretariat:
pn-pt, godz. 7.00-15.00
tel: [52] 30 250 25; [52] 30 254 20, e-mail: sekretariat@biskupin.pl

Dyrektor: dr Henryk P. Dąbrowski, e-mail: hpdabrowski@biskupin.pl
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Mariusz Fejfer, e-mail: mariusz.fejfer@biskupin.pl
Główna Księgowa: Anna Krygier, e-mail: a.krygier@biskupin.pl
Sekretarz Naukowy: Szymon Nowaczyk, e-mail: sz.nowaczyk@biskupin.pl

Dział naukowo-badawczy:
Kierownik: Szymon Nowaczyk, e-mail: sz.nowaczyk@biskupin.pl
dr Magdalena Przymorska-Sztuczka, e-mail:  m.przymorska@biskupin.pl
Joanna Witulska, e.mail: j.witulska@biskupin.pl
Izabela Seidel (biblioteka), e-mail: i.seidel@biskupin.pl
Jarosław Kopiasz, e-mail: j.kopiasz@biskupin.pl
Albin Sokół, e-mail: a.sokol@biskupin.pl

Dział popularyzacji i wystaw:
Kierownik: Magdalena Zawol (organizacja wydarzeń), e-mail: m.zawol@biskupin.pl
Joanna Witulska (organizacja wystaw), e.mail: j.witulska@biskupin.pl
Justyna Łuczka, e-mail: j.luczka@biskupin.pl
Bartosz Łuczka, e-mail: b.luczka@biskupin.pl
Magdalena Stawniak, e-mail: m.stawniak@biskupin.pl

Dział konserwacji muzealiów:
Kierownik: Mariusz Fejfer, tel. [52] 30 250 37, e-mail: mariusz.fejfer@biskupin.pl
Natalia Bogdańska, e-mail: n.bogdanska@biskupin.pl
dr hab. Leszek Babiński
Mieczysław Gramza

Pracownia dendroarcheologiczna i badań dawnego środowiska:
Kierownik: dr Henryk P. Dąbrowski, e-mail: hpdabrowski@biskupin.pl
Szymon Rosołowski, e-mail: sz.rosolowski@biskupin.pl

Rezerwacja usług muzealnych – zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim:
pn-pt, godz. 8.00-16.00
tel. [52] 30 250 55, e-mail: rezerwacja@biskupin.pl

Kasa Muzeum – bilety wstępu i faktury:
tel. [52] 30 250 55, e-mail: ib.centrum@biskupin.pl

Pracownia obsługi ruchu turystycznego:
Kierownik: Kamila Przewoda, tel. [52] 30 250 55, e-mail: k.przewoda@biskupin.pl
Wiesława Graczyk
Małgorzata Starak-Juchniewicz

Dział obsługi rezerwatu archeologicznego:
Kierownik: Jerzy Szymański, tel. [52] 30 252 80

„Dom Muzealnika” – centrum konferencyjno-noclegowe:
tel. 723 299 866; 602 536 009
e-mail: dom.muzealnika@biskupin.pl

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego