PUBLIKACJE

Oferta sprzedaży dotyczy tylko publikacji z podanymi cenami.
Oferta wymiany międzybibliotecznej dotyczy wszystkich publikacji, z cenami i bez.

Publikacje zamawiać można drogą mailową, e-mail: w.zmuda@biskupin.pl
Płatność za książkę i przesyłkę za pobraniem lub na konto Muzeum Archeologicznego w Biskupinie:
PKO BP O/I Bydgoszcz 13 1020 1462 0000 7102 0338 8956

Informacji w ramach wymiany międzybibliotecznej udziela pani Izabela Seidel: i.seidel@biskupin.pl

„Badania i konserwacja drewna archeologicznego”, red. Włodzimierz Prądzyński, Poznań 2005

„Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii”, red. Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski, Poznań 2005
Cena brutto 40,00 zł

„Proceedings of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch”, red. Wojciech Brzeziński, Wojciech Piotrowski, Warszawa 1997

„Jak rysować zabytki archeologiczne”, Wiesława Gawrysiak-Leszczyńska, Biskupin 2003
Cena brutto 20,00 zł

SPRAWOZDANIA BISKUPIŃSKIE:

okładka książki Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin„VI Sprawozdanie Biskupińskie – Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. żniński”, red. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski, Biskupin – Toruń 2020
Publikacja dostepna jest pod tym adresem.

„V Sprawozdanie Biskupińskie”, red. Jarosław Kopiasz, Henryk P. Dąbrowski, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin 2017
spis treści

„IV Sprawozdanie Biskupińskie”, red. Szymon Nowaczyk, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin 2015
spis treści
Cena  brutto 64 zł

BISKUPIŃSKIE PRACE ARCHEOLOGICZNE:

 „Gospodarka włókiennicza późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wielkopolsce, na Kujawach i ziemi chełmińskiej”, dr Magdalena Przymorska-Sztuczka, Biskupin 2022, Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 15
Publikacja dostępna jest pod tym adresem.

„Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej”, red. Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2018, Biskupińskie Prace Archeologiczne  nr 13
spis treści
Cena brutto 110,00 zł

„Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia”, red. Szymon Nowaczyk, Łukasz Pospieszny, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Biskupin 2017, Biskupińskie Prace Archeologiczne  nr 12
spis treści

„Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery”, red. Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2016, Biskupińskie Prace Archeologiczne  nr 11
Cena brutto 45,00 zł

„Miejsca Pamięci. Pradzieje, Średniowiecze i Współczesność”, red. Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2015, Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 10
Cena brutto 46,00 zł

„Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu”, red. Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2012, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 9
Cena brutto 57,00 zł

„Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza”, red. Bogusław Gediga, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2010, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 8
Cena brutto 40,00 zł

„Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego”, red. Leszek Babiński, Biskupin 2009, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 7
Cena brutto 35,00 zł

„Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne”, red. Bogusław Gediga, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2008, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 6
Cena brutto 35,00 zł

„Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji”, red. Bogusław Gediga, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2006 , Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 5
Cena brutto 46,00 zł

„Badacze Biskupina”, red. Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Biskupin 2005, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 4

„Archeologia kultura ideologie”, red. Bogusław Gediga, Wojciech Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2004, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 3
Cena brutto 25,00 zł

„Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej”, red. Bogusław Gediga, Andrzej Mierzwiński, Wojciech Piotrowski, Wrocław-Biskupin 2001, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 2

POPULARYZATORSKIE:

„Biskupin – polskie Pompeje”, Wiesław Zajączkowski, Andrzej Graniak, Biskupin 2017
Cena brutto 20,00 zł

„Biskupin – Pomnik Historii Biskupin w fotografii”, Wiesław Zajączkowski, Biskupin 2017
Cena brutto 15,00 zł

„Biskupin Przewodnik po rezerwacie archeologicznym”, Wiesław Zajączkowski, Wrocław 2017
Cena brutto 10,00 zł

„Biskupin The quide to the archaeological reservation”, Wiesław Zajączkowski, Wrocław 2012
Cena brutto 11,00 zł

„Biskupin i jego odkrywca”, Walenty Szwajcer, Wiesław Zajączkowski, Wrocław 2012
Cena brutto 10,00 zł

Kolorowanka „Biskupin w 12 kolorach dla najmłodszych”, rysunki Janusz Mrozowski, Biskupin 2016
Cena brutto 6,00 zł

„Poznaj Słowian”, Igor D. Górewicz, Szczecin-Biskupin 2017
Cena brutto 20,00 zł

„Czasy wojów i rycerzy. Kultura Piastów dla dzieci”, Jarosław Gryguć, Media Rodzina Sp. z o.o.
Cena brutto 9,90 zł

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego