KONFERENCJE

2021

„Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”, wspólnie z Komisją Archeologiczną Oddziału PAN we Wrocławiu oraz z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (30-31.08.2021 r.)
Do pobrania:
Program konferencji
Książka abstraktów

2019

„IX Konferencja Sprawozdawcza. Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018, wraz z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (23-24 maja 2019) o konferencji

2018

„Od archeologii przedmiotów do archeologii idei”, wspólnie z Komisją Archeologiczną Oddziału PAN we Wrocławiu oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (11-12.07.2018) program

„II Seminarium Młodych Badaczy Pradziejów”, wspólnie z Kołem Naukowym Doktorantów Archeologii UKSW i Kołem Naukowym Studentów Archeologii UAM (6-8.04.2018) program

2017

„VIII Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2016″, wraz z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (25-26.05.2017) program

„Zastosowanie technologii cyfrowych w badaniach zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Biskupinie/Applying digital technology in research on building structures of the lusatian culture fortified settlement in Biskupin, site 4” (4-5.05.2017) program

„I Seminarium Młodych Badaczy Pradziejów”, wspólnie z Kołem Naukowym Doktorantów Archeologii UKSW i Kołem Naukowym Studentów Archeologii UAM (24-26.03.2017) program

2016

„Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej”, wspólnie z Komisją Archeologiczną Oddziału PAN we Wrocławiu oraz z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (27-29.06.2016) program

„III Ogólnopolskie Spotkanie Konserwatorów Mokrego Drewna Archeologicznego w Biskupinie”

2015

„VII Konferencja sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013-2014″, wraz z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (28-29.05.2015)

„XIV Międzynarodowe Sympozjum ICTM Study Group”, poświęcone archeologii muzycznej  (17-21.08.2015) program

2014

„Europa od VIII w. p.n.e. do I w. n.e. W 80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (1-4.07.2014) program

2013

„VI Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012″, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim w Toruniu, Oddział w Bydgoszczy i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (23-24.05.2013) program

2012

„Miejsca pamięci w pradziejach i wczesnym średniowieczu”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (4-6.07.2012) program

„II Międzynarodowe Sympozjum dziegciu i smoły drzewne/Second International Symposium on Wood Tar & Pitch” (11-13.10.2012) program

2011

„V Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010″, wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (26-27.05.2011) program

2010

„Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN i Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (07-09.07.2010) program

2009

„Biskupin dawniej, dziś i jutro z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia badań archeologicznych w Biskupinie” (18-19.06.2009) program

„IV Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2008″, wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu (8-9.10.2009)

2008

„Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN i Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (23-25.06.2008) program

2007

„III Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2005″, wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy i Instytutem Archeologii UMK w Toruniu

„History of Archaeology and Archaeological Thought in 20th Century Europe„(23-25.05.2007) program

2006

„Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN (5-7.07.2006)

2004

„70 lat archeologii Biskupina 1934-2004”, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (22.06.2004)

„Budownictwo i Architektura epoki brązu i żelaza w Europie Środkowej – problemy rekonstrukcji”, wraz z Komisją Archeologiczną Wrocławskiego Oddziału PAN (06.2004)

„VIII Międzynarodowa Konferencja EXARC” (12-14.11.2004)

2003

„II Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002″, wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu (29-31.05.2003)

„Badacze Biskupina 1933 – 2003” (16-17.10.2003) 

2002

„Zmiany hydrologiczne niżu polskiego w świetle badań paleolimnologicznych”, wraz z PAN w Krakowie (16-18.05.2002)

„Problematyka szerokoprzestrzennych badań wykopaliskowych na stanowiskach osadniczych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej”, wraz z Komisją Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Pro- i Protohistorycznego PAN (05-07.06.2002)

„Archeologia – Kultura – Ideologie”, wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (20-22.06.2002)

2001

„I Konferencja Sprawozdawcza z badań na terenie Wielkopolski w latach 1998-2000” (4-6.04.2001)

2000

„Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej”, wspólnie z IHKM PAN (26-28.06.2000)

1999

„Drewno archeologiczne. Badania i konserwacja”, Biskupin-Wenecja (22-24.06.1999)

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego