Badania weryfikacyjne osady obronnej w Biskupinie

Na początku czerwca 2022 r. przeprowadzono badania weryfikacyjne na stan. 4 w Biskupinie. Jest to obszar, na którym znajdują się relikty drewnianej zabudowy osiedla obronnego kultury łużyckiej, datowanego metodą dendrochronologiczną na lata 747-722 p.n.e., przy czym ponad połowa użytego drewna pochodzi z sezonu zimowego 738/737 p.n.e. Głównym celem badań archeologicznych była weryfikacja stanu zachowania się elementów drewnianych zalegających pod powierzchnią współczesnego namuliska oraz pobranie prób drewna do szczegółowych analiz. Drewno pozyskano w celu wykonania badań dendrologicznych, dendrochronologicznych, mikrobiologicznych oraz stopnia degradacji w ramach projektu Development of Storing and Assessing methods suited for organic Archaeological artefacts program JPICH Cultural Heritage Conservation, Protection and Use. Wyniki tych analiz przyczynią się m.in. do lepszej ochrony drewna archeologicznego oraz wskazania metody najbardziej skutecznej dla jego zachowania in situ. Wytyczono jeden wykop i łącznie przebadano obszar 60 m2. Prace prowadzone były na terenie wyeksplorowanym już w latach 1934-1939, a więc pozbawionym oryginalnych nawarstwień kulturowych. Podczas badań odsłonięto ponad 200 drewnianych elementów oraz pozyskano 3 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Udało się pozytywnie zweryfikować część odsłoniętych konstrukcji drewnianych, które stanowiły fragmenty podłogi przedsionka i izby głównej chaty.

Odkryte podczas badań fragmenty ceramiki ludności kultury łużyckiej.
Wykonane za pomocą drona zdjęcie odsłoniętych konstrukcji drewnianych osady obronnej ludności kultury łużyckiej.
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego