OCHRONA PRAWNA WIZERUNKU MAB

Informujemy, iż znak towarowy “Biskupin” wraz z wizerunkiem bramy, tzw. “wieży biskupińskiej”, i nazwa “Muzeum Archeologiczne w Biskupinie” są objęte ochroną prawną nr R.208677 i R.204828. Obejmuje ona:

  • nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty,
  • fotografie, reprodukcje, wydawnictwa związane z wystawami, eksponatami, książki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty, plakaty, kalendarze, katalogi, albumy, mapy, widokówki, przewodniki, foldery, fotografie pamiątkowe,
  • wyroby pamiątkarskie z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli, tworzyw sztucznych, gipsu,
  • turystyka, organizowanie i obsługa wycieczek, usługi parkingowe,
  • usługi muzealne, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, festynów archeologicznych oraz historycznych, ekspozycji, spektakli i koncertów, organizowanie i prowadzenie prelekcji i seminariów, konkursów, konferencji, zielonej szkoły, lekcje muzealne,
  • usługi hotelowe, gastronomiczne, bary, restauracje, kawiarnie.

Rejestracja znaku towarowego w myśl art. 153 ust. 1 ustawy „Prawo Własności Przemysłowej” daje uprawnionemu wyłączność na używanie zarejestrowanego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie R.P. Jednocześnie informujemy, iż niezgodne z prawem posługiwanie się chronioną nazwą łamie szereg przepisów prawa w tym ustawy z dnia 16.04.1993 r. „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” art. 3, 5, 10, Dz.U. nr 47, poz. 211, z późń. zm., oraz ustawy „Prawo własności przemysłowej” z dnia 30.06.2000 r., Dz.U.  z 2003 r., nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r., Dz.U. nr 33, poz. 286. Przepisy powyższych ustaw w przypadku naruszeń przewidują szereg sankcji cywilnoprawnych i karnych.

Znak towarowy w obrocie gospodarczym służy do identyfikacji towarów i usług jednego przedsiębiorstwa. Sytuacja, w której na rynku funkcjonują równocześnie podobne w stopniu powodującym możliwość pomyłki lub identyczne znaki towarowe, przeznaczone do oznaczania takich samych lub zbliżonych towarów/usług, jest z punktu widzenia ustawy o znakach towarowych jak i praktyki gospodarczej niedopuszczalna.

Informacje i cennik dotyczące udostępniania materiałów fotograficznych MAB.

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego