Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin

Dnia 17 kwietnia 2020 roku pomiędzy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie a Narodowym Instytutem Dziedzictwa została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania pn.: „Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin”
w ramach PROGRAMU Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Celem zadania jest opracowanie gromadnego znaleziska przedmiotów metalowych (z brązu i żelaza) odkrytych przypadkowo wczesną wiosną 2016 roku w miejscowości Brudzyń, pow. Żnin oraz ich opublikowanie w formie monograficznej. Wieloautorska publikacja ma być przygotowana przez archeologów, znawców pradziejowej metalurgii brązu i żelaza oraz przyrodników.

Publikacja ma być dziełem zbiorowym, powstałym dzięki podjętemu już od 2018 roku wysiłkowi wieloosobowego zespołu specjalistów z kilku ośrodków akademickich, PAN-owskich i muzealnych. Ma być to pozycja przygotowana w języku polskim z obszernymi anglojęzycznymi streszczeniami i dwujęzycznymi (polskimi i angielskimi) podpisami pod materiałami ilustracyjnymi. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem prac i opiekę redakcyjną planowanej publikacji mają sprawować: dr Henryk Paweł Dąbrowski: Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK z Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii UMK.

Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych z Brudzynia (stan. 64), pow. Żnin liczy łącznie 80 pozycji inwentarzowych. Seria wyrobów z brązu jest liczniejsza w porównaniu z liczbą okazów żelaznych. Ta pierwsza składa się z siekierek, form obręczowych (ozdób szyi i dłoni), zapinek, szpil, falerów, ozdób guzikowatych, grotów broni drzewcowej oraz przedmiotów uszkodzonych i złomu do przetopienia. Wśród wspomnianych artefaktów żelaznych uwagę zwracają dwuelementowe, tordowane wędzidła, żelazny grot broni drzewcowej, nóż oraz sierpy z trzpieniem.

Efektem zadania ma być publikacja książkowa z dwoma odrębnymi numerami ISBN dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o tytule: Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. Żnin, pod red. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski.
Przewidywana objętość: około 20 arkuszy wydawniczych, ok. 350 stron, w formacie A4 (tekstowo-ilustracyjnych), z 28 tablicami zabytków na końcu pracy. Publikacja w języku polskim, ze streszczeniami i podpisami pod materiałami ilustracyjnymi w języku angielskim; nakład 220 egzemplarzy.

Publikacja nie będzie przeznaczona do sprzedaży, lecz zostanie rozesłana do osób i instytucji zajmujących się problematyką podjętą we wnioskowanej publikacji (tj. do badaczy i ośrodków w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Węgier, Niemiec i na Ukrainę). Będzie również dostępna on-line na stronie biskupin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Fotografia: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Fotografia: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego