ZASADY FOTOGRAFOWANIA NA TERENIE MAB ORAZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH MAB

Fotografowanie oraz nagrywanie filmów na terenie MAB w celach niekomercyjnych i bez prawa publikacji nie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatne (obowiązuje zakup biletu wstępu do Muzeum). Podczas imprez bądź zajęć muzealnych udzielamy licencji na publikowanie wizerunku i obiektów MAB¹.

Zabronione jest fotografowanie oraz nagrywanie filmów na terenie MAB do celów publikacji naukowych, komercyjnych, reklamowych bądź internetowych bez zgody dyrekcji Muzeum lub osoby upoważnionej.

Udostępniamy muzealia do fotografowania i filmowania² oraz wykonujemy usługi fotograficzne na zlecenia w formie fotografii elektronicznej do publikacji³. Zamówienia fotograficzne należy składać w formie pisemnej, podając:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, adres prywatny lub instytucji),
 • informacje o sposobie wykorzystania fotografii (jeśli publikacja – autor, tytuł, nakład),
 • wskazanie obiektów (do ustalenia telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listownie),
 • określenie wymogów technicznych.

¹ Opłata uzależniona jest od charakteru publikacji i wynosi od 20,00 do 1000,00 zł.
² Odpłatnie bądź nieodpłatnie po uzgodnieniu z dyrekcją MAB, zgodę  określa umowa zwierającą ewentualny kosztorys.
³ Opłata za prawo do jednorazowej publikacji:

 • w wydawnictwach naukowych 20,00 zł
 • w wydawnictwach komercyjnych 100,00 zł
 • w wydawnictwach reklamowych 150,00 zł
 • w internecie:
  – w formie informacji turystycznej 50,00 zł
  – do celów reklamowych niezwiązanych z działalnością MAB 250,00 zł (czas emisji 1 rok od podpisania umowy). Wznowienie emisji po w/w czasie za opłatą 150 zł na każdy następny rok.

Udzielenie konsultacji za 1 godzinę pracy 10,00 zł, każda następna 5,00 zł. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT (oprócz opłat za prawo do jednorazowej publikacji). Nabycie zdjęć do reprodukcji nie powoduje przeniesienia praw autorskich na nabywcę.

Informacji udziela Justyna Łuczka, e-mail: j.luczka@biskupin.pl

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego