fbpx

Tytuł wystawy: Badania Archeologiczne W Województwie Kujawsko-Pomorskim W Dwóch Pierwszych Dekadach Xxi Wieku

 

Organizator:
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Scenariusz wystawy:
Szymon Nowaczyk

Aranżacja przestrzenna wystawy:
Joanna Witulska

Współpraca:
Izabela Seidel, Marek Lewandowski, Barbara Kalka

Opracowanie graficzne:
Justyna Łuczka

Od ponad dwudziestu lat Muzeum Archeologiczne w Biskupinie we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w 2-letnich cyklach konferencje sprawozdawcze poświęcone badaniom archeologicznym na terenie naszego województwa. Konferencjom tym towarzyszą wystawy, które prezentują w popularnej formie wyniki tych badań i na których, w miarę możliwości, prezentowane są również najcenniejsze zabytki pozyskane w ich trakcie.

W 2021 roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę tej wystawy i podsumować dwie pierwsze dekady XXI wieku pod kątem osiągnięć archeologów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnie 20 lat to czas wielkich inwestycji drogowych (budowa autostrady A1, obwodnicy Inowrocławia, drogi ekspresowej S5), które wiązały się z zakrojonymi na szeroką skalę ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi. Badaniami tymi objęte zostały stanowiska archeologiczne, zagrożone zniszczeniem w czasie prac inwestycyjnych. W tym czasie wiele dowiedzieliśmy się także o przeszłości miast naszego regionu, dzięki badaniom archeologicznym, towarzyszącym inwestycjom miejskim realizowanym na terenie Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła czy też Żnina. Na wystawie prezentowane są również wyniki studiów archeologicznych prowadzonych w ramach różnego rodzaju projektów naukowych oraz skarby, czyli znaleziska cennych przedmiotów, zdeponowanych w ziemi przez mieszkańców naszego regionu, żyjących tu przed wiekami.

Staraliśmy się, aby nasza wystawa uświetniona była również najcenniejszymi zabytkami, odkrytymi na kujawsko-pomorskiej ziemi w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Niestety nie zawsze było to możliwe, gdyż wiele z tych zabytków stanowi już element stałych wystaw muzeów, zarówno naszego regionu (Bydgoszczy, Żnina czy też Rypina), jak i spoza niego (Warszawa). Inne są nadal poddawane opracowaniom naukowym, czy też procesom konserwacyjnym i z tych powodów nie mogły być zaprezentowane na niniejszej wystawie. Niemniej mamy nadzieję, że to, co udało nam się zgromadzić i zaprezentować, zarówno w formie zabytków, jak i materiałów graficznych oraz pisemnych informacji, zainteresuje nie tylko mieszkańców naszego województwa, ale także gości z innych części Polski.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie dziękuje wszystkim kierownikom badań, autorom zdjęć, materiałów graficznych i filmów oraz instytucjom, które udostępniły zabytki za pomoc w stworzeniu niniejszej wystawy.

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up
Skip to content