fbpx

wystawa czynna: kwiecień 2019-maj 2019
kurator: Szymon Nowaczyk MAB
współpraca merytoryczna: Izabela Seidel MAB, Magdalena Stawniak MAB
projekt graficzny: Justyna Łuczka MAB

Zapraszamy Państwa na wystawę czasową „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018”, którą przygotowało nasze Muzeum wraz Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentujemy na niej efekty najbardziej interesujących prac archeologicznych prowadzonych w latach 2017-2018 na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego wraz z wybranymi zabytkami pozyskanymi w ich toku. Znalazły się na niej wyniki badań wykopaliskowych, zarówno planowych jak i ratowniczych, a także prospekcji powierzchniowych, badań nieinwazyjnych oraz opracowania materiałów archiwalnych.

Materiał ekspozycyjny udostępniamy dzięki życzliwości instytucji prowadzących badania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdjęcia z otwarcia wystawy:

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up
Skip to content